Wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami

Elastyczne podejście i atrakcyjna oferta na odbiór odpadów i BDO

Obsługa firm, instytucji oraz osób prywatnych

Odbiór oleju przepracowanego

Przygotowanie wniosku BDO

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów


Odbiór odpadów

 +48 604 623 043

Realizujemy odbiór odpadów:

oleje przepracowane

 • 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe


filtry olejowe

 • 16 01 07* - Filtry olejowe


czyściwa

 • 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)


opakowania

 • 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)


płyny

 • 16 01 13* - Płyn hamulcowy
 • 16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje


tworzywa sztuczne

 • 16 01 19 - Tworzywa sztuczne


akumulatory

 • 16 06 01* - zużyte akumulatory ołowiowe


złom

 • 16 01 17 - metale żelazne
 • 17 04 05 - żelazo i stal

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami

formularz kontaktowy