Wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami

Elastyczne podejście i atrakcyjna oferta na odbiór odpadów i BDO

Obsługa firm, instytucji oraz osób prywatnych

Odbiór oleju przepracowanego

Przygotowanie wniosku BDO

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów


BDO

 +48 883 661 991
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
  • przygotowania wniosków do BDO (rejestracyjnych, aktualizacyjnych, o wykreślenie),
  • prowadzenia ewidencji,
  • przygotowania Kart przekazania odpadów,
  • sporządzania rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów.


Wykonujemy swoją pracę rzetelnie (na bieżąco uzupełniając wpisy w ewidencji) i profesjonalnie; rozliczamy się dopiero po wykonaniu zleconej pracy, w przeciwieństwie do niektórych firm oferujących obsługę BDO, których praca skupia się głównie na comiesięcznym wystawianiu faktur i braku wykonywania powierzonej pracy.Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami

formularz kontaktowy