Oferta dla Rolników Indywidualnych

Oferta skierowana jest do wszystkich wytwórców odpadów olejowych ( olej przepracowany ) . Odpady olejowe odbierane są bezpłatnie przy ilości powyżej 100 l ( jest możliwość odbioru mniejszej ilości ale to należy uzgodnić z naszym pracownikiem ) a powyżej 200 l płacimy dla wytwórcy odpadu ( Rolnika ) bardzo atrakcyjną cenę ( do uzgodnienia indywidualnie z naszym pracownikiem podczas zgłoszenia odbioru ) .
Pozostałe odpady odbieramy bezpłatnie pod warunkiem przekazania odpadów olejowych .
Podczas odbioru odpadów wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu , która jest potwierdzeniem przekazania odpadów .
Dla Rolników przekazujących min. 200 l odpadów olejowych udostępniamy bezpłatnie pojemnik 200 l oznakowany kodem i nazwą odpadu przystosowany do gromadzenia odpadów olejowych .
Dla Rolników prowadzących działalność gospodarczą zapewniamy obsługę administracyjną polegającą na doradztwie i przygotowaniu wymogami prawa dokumentacji :
- wnioski o wydanie pozwoleń
- karty ewidencji odpadu
- karty przekazania odpadu
- sprawozdania roczne
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel. 535 565 865 lub e-mail zielona.alternatywa@tlen.pl .


Rodzaje odbieranych odpadów:

Odpady niebezpieczne:

 

Kod odpadu

Nazwa Odpadu

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne .

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcowoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe , przekłądniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła ulegające biodegradacji

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne )

15 02 02*

Sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach ) tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB )

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 01 14*

Płyny zapobiegające

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

  

Odpady inne niż niebezpieczne :

 

Kod odpadu

Nazwa odpadu

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

16 01 03

Zużyte opony

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 06 04

Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03 )

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto , srebro , ren , rod , pallad , iryd lub platynę ( z wyłączeniem 16 08 07 )

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalicznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym ( z wyłączeniem 16 08 07 )

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

17 04 01

Miedź , brąz , mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 12 03

Metale nieżelazne

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23 i 20 01 35

Copyright © 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie zdjęć, projektów, tekstów lub innych treści opublikowanych w niniejszym serwisie
bez pisemnej zgody AMB jest zabronione.

Copyright © 2012 AMB. All rights reserved. Created by: Grupa Pasjonaci.