Oferta dla gmin

Wychodząc naprzeciw wymogom przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez wytwórców rolnych , nasza firma przygotowała specjalną ofertę dla rolnictwa . 

Bardzo chętnie współpracujemy z samorządami lokalnymi , z którymi wspólnie edukujemy lokalne społeczności w zakresie odpadów .

Ze swojej strony dostarczamy wszelkie niezbędne materiały informacyjne i marketingowe dotyczące obowiązków nakładanych na rolników min. przez wymogi zasady wzajemnej zgodności .

Chętnie też prezentujemy ofertę naszej firmy na spotkaniach z Sołtysami lub Radnymi przekazując im jednocześnie niezbędne materiały , które mogą przekazać mieszkańcom swoich miejscowości .

Każda jednostka samorządowa podejmująca z nami współpracę otrzymuje po zakończeniu roku kalendarzowego , raport zawierający informacje o rodzajach oraz ilości odpadów odebranych na terenie poszczególnych miejscowości w danej Gminie .

 

Zasady współpracy :

  • odpady są odbierane bezpłatnie ( pod warunkiem , że są przekazywane odpady olejowe ) ,

  • rolą Gminy jest tylko pomoc w dystrybucji informacji o możliwości przekazania odpadów naszej firmie ,

  • odpady są odbierane od poszczególnych Rolników po otrzymaniu od nich zgłoszenia tel. lub w formie tel. w optymalnym dla nich terminie ,

  • istnieje możliwość zorganizowania zbiórki przez pracowników Gminy - we wskazanym terminie przysyłamy samochód do zbiórki ,

  • Rolnicy otrzymują od nas bezpłatnie odpowiednio oznakowane pojemniki do zbiórki odpadów olejowych ,

  • Gmina otrzymuje zestawienie z rodzajami oraz ilościami odebranych odpadów ,

 

W razie pytań służymy pomocą pod nr 535 565 865 lub zielona.alternatywa@tlen.pl

Copyright © 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie zdjęć, projektów, tekstów lub innych treści opublikowanych w niniejszym serwisie
bez pisemnej zgody AMB jest zabronione.

Copyright © 2012 AMB. All rights reserved. Created by: Grupa Pasjonaci.