Eko - Konkurs

1. Zasady konkursu

Każdy kto zadeklaruje pod nr 535 565 865 chęć przekazania odpadów olejowych ( oleje przepracowane ) oraz przekaże te odpady firmie ALTERNATYWA otrzyma za każde 100 l tych odpadów kupon, który weźmie udział w czerwcu 2013 r. w losowaniu nagrody.

Za każdy litr przekazanych firmie ALTERNATYWA odpadów olejowych na konto Stowarzyszenia Oświatowego "JAGIELOŃCZYK" trafi 50 gr.

Wysokość nagrody uzależniona jest od ogólnej ilości przekazanych w ramach akcji odpadów olejowych – za każdy litr odpadów olejowych 5 groszy trafi do puli nagrody.

Wszystko zależy od ilości zgłoszeń.


2.Odbiór odpadu

W wyniku zgłoszenia tel. ustalamy termin odbioru dogodny dla wytwórcy odpadu. Po odbiór odpadu przyjeżdża przystosowane do odbioru oraz przewozu auto , które wypompowuje olej z pojemnika u wytwórcy odpadu. Podczas odbioru odpadu wystawiana jest Karta Przekazania Odpadu oraz w przypadku ilości większej niż 100 l przekazywany jest kupon, który po wypełnieniu należy przekazać Panu Dyrektorowi Szkoły i oczekiwać terminu losowania. Każdy kto przekaże min. 100 l odpadów olejowych może otrzymać bezpłatnie pojemnik 200 l oznakowany kodem i nazwą odpadu przez naczony do gromadzenia odpadów olejowych.

Odpady odebrane w wyniku akcji trafią do recyklingu w jednej z najnowocześniejszych w Europie rafinerii co pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Więcej informacji na www.zielonaalternatywa.pl lub e-mail zielona.alternatywa(at)tlen.pl.

Copyright © 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie zdjęć, projektów, tekstów lub innych treści opublikowanych w niniejszym serwisie
bez pisemnej zgody AMB jest zabronione.

Copyright © 2012 AMB. All rights reserved. Created by: Grupa Pasjonaci.